Take a fresh look at your lifestyle.

Vulva ve Vajenin Premalign-Malign Hastalıkları

0 272

NOT: Yukarıda Zenginleştirilmiş metin görümündeki PDF halinden okumanızı tavsiye ediyorum. Microsoft Word’te kullanılan bir takım elementler WordPress Editörde desteklenmediği için alttaki yazı düz yazı şeklinde görülmektedir. Lütfen PDF’teki resim şeklinde okuyunuz bu düz yazı kısmı Arama Motorları için eklenmiştir.


1) Vulva ve Vajenin Premalign- Malign Hastalıkları

1- Vulvar intraepitelyal neoplazi (VIN)
2- Paget Hastalığı (adenokarsinoma insitu) 3- Vulva Kanseri

 • En sık serviksten vulvaya metastaz olur.
 • Vulva CA’nın etiyolojisinde HPV,Radyoterapi, Kronik irritasyon vardır.
 • En Sık Histolojik alt tipi Skuamöz hücrelikarsinomdur★

  Etioloji :

  1. HPV Tip 16
  2. Geçirilmiş pelvik radyoterapi
  3. HSV Tip 2
  4. Paget Hastalığı
  5. VIN 3 (karsinoma in situ ileridekansere döner)
  6. Yetersiz hijyen
  7. Sigara
  8. Kronik granülomatöz hastalıklar

  Klinik:

 • Uzun süreli medikal tedaviye dirençli kaşıntı hikayesi.
 • Vulvar şişlik ve kitle.
 • İngüinal bölgede geniş metastatik kitle.
 • Kabarık, ülsere, wart şeklinde lezyon.
 • Genelde Labia MajustaYayılım? ★
  1. Direkt yayılım

  1. vajen 2. rektum 3. üretra

  2. Lenfatik yayılım

  1. yüzeyel inguinal lenf nodları
  2. derin inguinal (femoral) lenfnodları
  3. pelvik (iliak) lenf nodları

  3. Hematojen yayılım

  1. akciğer 2. karaciğer 3. kemik

Vulva CA’nin evrelemesi CERRAHİ yapılır. ★ FIGO Evrelemesi

Vulva CA’de Prognostik Faktörler: ★

1) Pozitif lenf nodu varlığı ve sayısı
2) Tümördeki DNA Anöplodi oranı

Verrüköz Karsinom

 • Uzak Metastaz yapmaz ama lokal destruksiyon yapar.
 • Karnıbahar görünümünde.
 • V errükoz karsinomda radyoterapikontraendike! (Uzak metastaza neden oluyor)

  Malign Melanom

  • 2. sıklıkta görülen vulva kanseridir. • Postmenopozal dönem
  • Labia minora ve klitoris. (Skuamöz

  hücreli karsinomdan farkı)
  • Malign Melanomda prognozu

  İNVAZYON DERİNLİĞİ belirler.

  4-Vajinal intraepitelyal neoplazi (VAIN)

 • HPV enfeksiyonuna bağlı olabilir.
 • CIN uzantısı olma olasılığı yüksektir.
 • VAİN lezyonları belirtisizdir.
 • Vajen 1/3 üst kısmında bulunur.
 • Kolposkopik inceleme ve biopsi kesintanıyı sağlar. Schiller testiyle iyotu tutmayan alanlardan biyopsi.

  5-Vajen Kanseri

  • Genellikle serviks, endometrium, over, GİS ve üriner sistemin malignitelerine sekonder olarak gelişir. ★

  • Postmenopozal dönem.
  • Vajen CA en sık Serviks CA’ya

  sekonder gelişir. ★

Skuamöz hücreli karsinom (epidermoid

karsinom)

Vulvar Sarkom

Bazal Hücreli Karsinom

Skuamöz hücreli karsinom (epidermoid

karsinom)

 • Vajen kanserlerinin % 80-90’dir.
 • V ajen posterior duvarının 1/3 üst kısmı.
 • Etiyoloji bilinmemekte.
 • HPV ile ilişkili olduğu düşünülür.Klinik:
 • Ağrısız vajinal kanama ve akıntı
 • Üriner retansiyon
 • Hematüri
 • Sık idrara çıkma
 • Tenezm
 • Kabızlık
 • Gaitada kan

  Yayılım:

• En sık komşu organlara direk yayılım: Önde mesane arkada rektuma.

Evreleme:
• Vajen CA evrelemesini KLİNİK olarak yaparız. Vajen ve Serviks CA Klinik olarak yapılır! ★

Adenokarsinom

 • İntrauterin hayatta DES kullanımı berrak hücreli (clear cell) adenokansere yol açar.
 • Olguların % 90’da vajinal adenozis vardır.
 • Çocuklarda vajinal kanamalarda akla gelmelidir.Endodermal Sinüs Tümörü

• Çocukluk evresinde en sık görülen vajinal tümörlerdir (2 yaş altında kanama varsa akla gelsin)

Gebelik + Vajen Kanseri

• 1.ve 2.trimesterde ise gebelik göz ardı edilip tedavisi neyse yapılır.

• Vajenektomi + Pelvik Lenf Nodu Diseksiyonu + Histeroktomi

• Eğer 3.trimesterde ve vajen büyük oranda tutulmuş ise C/S yapılıp , uterus histerektomi ile boşaltılıp kemoterapi verilir.

Malign Melanom

Vajinal Sarkomlar

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.