Take a fresh look at your lifestyle.

Endometrial Hiperplazi ve CA Tıp Fakültesi Ders Notu

0 359

NOT: Yukarıda Zenginleştirilmiş metin görümündeki PDF halinden okumanızı tavsiye ediyorum. Microsoft Word’te kullanılan bir takım elementler WordPress Editörde desteklenmediği için alttaki yazı düz yazı şeklinde görülmektedir. Lütfen PDF’teki resim şeklinde okuyunuz bu düz yazı kısmı Arama Motorları için eklenmiştir.


4) Endometrial Hiperplazi ve CA

Endometrial Hiperplazi:

 • Gland/stroma oranı artmıştır, glandların şekil ve boyutları çok değişmiştir, atipi olabilir.
 • Bu hastalar kanama ile gelir. Glandları fazla stroması azdır. Kırılıp dökülür.
 • Glandları hiperplaziye uğratan hormon Östrojendir.
 • Stromayı Progesteron güçlendirir. Tedavide→ Stromayı kuvvetlendir. Glandları baskıla. ★Sadece Progesteron ver. ★KOK içinde östrojen olduğu için verilmez.

  Endometrial Hiperplazi Sınıflandırması★

  • Basit atipisiz hiperplazi
  • Komplex atipisiz hiperplazi
  • Basit atipili hiperplazi
  • Komplex atipili hiperplazi

   Endometrial Kanser Risk Fakörleri:

• Progesteron olmadan östrojene maruz kalmak.

Tip 2 (Grade 3)

• Kötü Prognoz
• Non-emdometrioid histoloji : Seröz ,

Squamoz Hücreli, Clear Cell
• Atrofik zeminden gelişir. DNA’da

meydana gelen mutasyonlara bağlıdır. • Derin invazyon var.
• İleri yaştaki hastalarda atrofik zemin

kaynaklı.

Endometrium Kanserinden Koruyu Faktörler:

 • Hormonal kontraseptifler Progestin
 • Son yapılan yaşın yüksekliği Progesteron

  koruyu etki yapacaktır doğuma bağlı

  olrak.

 • Sigar içmek
 • Kahve, yeşil çay

  Klinik:

 • AUK
 • Servikal sitolojide anormal endometrial

  hücre görülmesi

  Evreleme Cerrahi Olarak Yapılır
  Fertilite isteği olan ve Evre 1’de olması şartıyla hastalara Megestrol Asetat yapılır. Hasta doğumunu yapsın ondan sonra uterusu alalım.

  FİGO Evrelemesi: ★★ 1→ Tümör Uterusta sınırlı

  1A→Myometriyumun %50’den daha azına invaze
  1B →Myometriyumun %50’den daha fazlasına invaze

  2 → Serviksin stromasını tutarsa evre 2 3A→ Uterusun serozasının tutulumu
  3B→ Vajen tutulumu
  3C1→Pelvik lenf nodu tulumu 3C2→Paraaortik lenf nodu tutulumu 4A→Komşu organın mukozasına metastaz. 4B→Uzak metastaz.

 • İleri yaş
 • Erken Menarş
 • Nuliparite
 • Östrojen Sekrete Eden Tümörler
 • Lynch Sendromu
 • Ailesel endometriod, over, meme

  kolon kanseri öyküsü

 • Tamoksifen Kullanımı

  Endometrium Kanseri

  Tip 1-2 Özellikleri sözlü sorusu!

  Tip 1 (Grade 1-2)

 • İyi prognoz.
 • Endometriod Histoloji
 • Prekanseröz lezyon varlığına bağlı gelişir

  (endometrial hiperplazi)

 • En sık görüleni Endometrioid tip

  endometrial adenokarsinom.

Diyabet
Geç Menapoz

PCOS Obezite

Risk Sınıflaması:
Düşük Risk: Evre 1 A
Orta Risk: Evre 1 B veya Evre 2 Radyoterapi verilir.
Yüksek Risk: Evre 3 veya herhangi bir evrede seröz veya clear cell ca
Hem vajinal radyoterapi hemde pelvik radyoterapi verilir.

 1. Evre , yaş
 2. İnvazyon derinliği Myometrial
 3. Serviks Tutulumu
 4. Adneks tutulumu
 5. Lenf nodu tutulumu
 6. DNA plödisi yüksek olanlarda kötü

  prognoz.

 7. Lenfovasküler saha invazyonu
 8. Endometrial CA’da batın yıkama sıvısı

  pozitif ise ve ilaveten kötü prognostik faktör varsa prognoz kötü etkilenir.

Endometrial CA’nın Prognostik

Faktörleri:

 

 

 

 

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.