Take a fresh look at your lifestyle.

Kalp ve Dolaşım Sistemi Histolojisi Spot Notlar Histoloji ve Embriyoloji Ders Notu / Tıp Fakültesi Dönem 2

0 1.601

NOT: Yukarıda Zenginleştirilmiş metin görümündeki PDF halinden okumanızı tavsiye ediyorum. Microsoft Word’te kullanılan bir takım elementler WordPress Editörde desteklenmediği için alttaki yazı düz yazı şeklinde görülmektedir. Lütfen PDF’teki resim şeklinde okuyunuz bu düz yazı kısmı Arama Motorları için eklenmiştir.


Anjiyoblastlar: Splanknik mezoderm altındaki endodermin indüksiyonuyla oluşurlar.

Kalp Tüpü: Anjiyoblastlar tarafından oluşturulur.

  • Ventral Mezokardium hiçbir zaman oluşmaz.
  • Kalp tüpünün kaudal ucu venöz drenajı alır. Kranial ucu dorsal aortaya kan pompalar.

Endotel:Splanknik mezoderm’den gelişir.

Miyokardiyum: Mezoderm kalınlaşmasından oluşur.

Ventrikül: Sol Ventrikülü

Bulbus Kordis: Sağ Ventrikülün Trabeküler Kısmını

Konus Kordis: Her iki ventrikülün akım çıkış kanalını

Trunkus Arteriosus’da aort ve pulmoner arterin köklerini ve proksimal kısımlarını yapar.

Sinus Venosus: Karidnal Ven + Umblikal Ven + Vitellin Ven tarafından oluşturulur.

V.Brachiocephalica : Anterrior Kardinal Venlerin amastomozlaşması ile oluşur

V.Cava Superior : Sağ Kardinal Ven‘den oluşur

Sol Atriumun Oblik Veni: Sol Sinus Boynuzu‘nda oluşur.

Koroner Sinus: Sol Sinus Boynuzu‘nda oluşur.

Vena Porta: Sağ Vitellin Venin Kaudal Kısmı ve küçük bir Sol Vitellin Ven parçasından oluşur.

Vena Cava İnferrior: Sağ Vitellin Venin Kranial Kısmı‘ndan oluşur.

Sinus Venorum: Sağ Sinus Boynuzu + Sağ Atrium

Septum Spirium: Sinoatrial Orifisin sağ ve sol venöz kapakları kranialde kaynaşarak yapar.

Arterial Septum: Sinoatrial Orifisin Aorttan Çıkan Soldaki Kapakçığı ve Septum Spirum‘un birleşmesinden oluşur.

Sol Atrium : Pulmoner Venler’den oluşur.

Endokardial yastıklar : Atrial Ve Ventriküler Septumların Memranöz Kısımlarını oluşturur.

Sol Ventrikül: Primordial Ventrikül’den oluşur.

1)Atrial Septumun Oluşumu:

Septum Primum: Ortak atriumun tavanında ilk kısmı krsitta olarak büyür.

Osteum Primum: Septum Primumla Endokardial Yastıkçıklar arasındaki açıklıktır.

Foramen Secundum: Septum Primumda oluşan delikçiklerin birleşmesiyle oluşur.

Osteum Sekundum: Septum Primumun Kranial kısmından oluşur.

Foramen Ovale: Osteum Sekundumun açıkta kalan kısmı’ndan oluşur.

Foramen Ovale Kapağı: Septum Primumun alt kısmından oluşur.

2) İnterventriküler Septumun Oluşumu

  • Primordial İnterventriküler septum ventrikül tabanında müsküler bir çıkıntı olarak oluşur.
  • İnterventriküler Septumun Membranöz Kısmını oluşturan yapılar:

Sağ Bulbar Çıkıntı

Sol Bulbar Çıkıntı

Endokardial Yastık

  • Solda biküspid,sağda triküspid kapak oluşur.

SA Düğüm: Sol kalp tüpünün kaudalinde oluşur.

Atriventriküler düğüm ve His demeti;

*Sinus venosusun sol duvar hücreleri ve

*Atriventriküler kanal hücrelerinden oluşur

Purkinje : Subendokardial tabakadan meydana gelir.

Persistan Trunkus Arteriosus: Trunkus Arteriosusun bölünememesi.Doğar doğmaz siyanöz vardır.

Büyük Arterlerin Transpozisyonu : Trunkus Arteriosusun düz olarak bölünmesi.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.