Take a fresh look at your lifestyle.

Nükleik Asit Sentezi 2 Biyokimya Ders Notu / Tıp Fakültesi Dönem 2

0 271

NOT: Yukarıda Zenginleştirilmiş metin görümündeki PDF halinden okumanızı tavsiye ediyorum. Microsoft Word’te kullanılan bir takım elementler WordPress Editörde desteklenmediği için alttaki yazı düz yazı şeklinde görülmektedir. Lütfen PDF’teki resim şeklinde okuyunuz bu düz yazı kısmı Arama Motorları için eklenmiştir.


9-Nükleik Asit Sentezi 2

 • DNA kalıbından RNA sentezlenmesine transkribsyion denir.
 • Transkripsiyonda oluşan RNA’lar Posttranskripsiyonel modifaksyonlara uğrarlar.
 • Ayrıca peptit zincirine girecek olan aminoasiti taşıyan mRNA’daki her üçlü kodon antikodonuna da eşleniktir .
 • İntronlar kodlanmaz Ekzonlar kodlanır.

RNA Sentezi☆☆☆

1.İnisiyasyon→Başlama

2.Elongasyon→Uzama

3.Terminasyon→Sonlanma

DNA zincirini 3’-5’ yönünde okuyarak.

RNA zincirini 5’-3’ yönünde sentezler.

Sonra sonlanma bölgesini tanır ve sentezi sonlandırır.

RNA Polimeraz II:Protein sentezine katılacak olan mRNA öncüllerini (hnRNA) venükleer küçük snRNA’ları sentezler.Ayrıca bazı virüsler bu enzimle viral RNA’da sentezlemektedir

RNA Polimeraz I:Çekirdekçikte büyük ribozomal RNA’ların

öncüllerini sentezler.

 

RNA polimeraz III:Küçük RNA’ları sentezler.

Transfer RNA (tRNA):

 • RNA polimeraz III→tRNA’ları sentezleyen enzimdir.
 • Prokaryotik ve ökaryotik tRNA’larda öncül moleküllerden sentezlenir
 • Ayrıca tRNA’lara bir CCA dizeside eklenir
 • Nükleotidil transferaz enzimi ile dizinin 3’ucuna -CCA dizesi takılır.

RNA’nın Posttranslasyonel Modifikasyonları:

Ribozomal RNA (rRNA):Hem ökaryotik hem de prokaryotik hücrelerde rRNA’lar “preribozomal RNA” adı verilen uzun, öncül moleküllerden sentezlenir.

 • Posttranslasyonel modifikasyonlarda pro-mRNA mRNA’ya dönüştürülür.

Mutasyonlar:

1.Nokta Mutasyonları: Tek bir baz çiftinde meydana gelen değişikliklere bağlıdır.

Adenin ve sitozinin nitröz asidi ile deaminasyonu sonucu hipoksantin ve urasil oluşur.

 • Baz analogları olan 5-bromourasil, 8-azoguanin ve 6-tioguanin yanlış (anlamsız) baz eşleşmelerine yolaçar.

Orak Hücreli Anemi: Beta zinciri 6. aa glutamik asit (GAA-GAG) valine (GUA-GUG) dönüşür.

Anlamsız mutasyonlarda herhangi bir kodon UAA, UGA, UAG sonlanma kodonlarından

birisine dönüşmektedir.

2.Çerçeve Kayması Mutasyonları:DNA yapısına bir bazın girmesi veya çıkmasıyla oluşur.Eğer hasar onarılmazsa kalıcı mutasyonlar olabilir.

Nükleotid Kesip Çıkarma:

 • UV ışığa maruz kalmış hücrede birbirine komşu 2 pirimidin arasında kovalent bağlanma olabilir.Bunun sonucunda oluşmuş timin dimerleri replikasyonu bloke eder. Önce UV’ye özgün endonükleaz dimeri tanır ve bu dimeriz 5’ucundaki fosfodiester bağını kırar. Hatalı parça ‘Ekzisyon Ekzonükleaz’ ile çıkartılır. Çıkartılan yerdeki boşluğu DNA Polimeraz 1 doldurur ve DNA ligazlada iplik kapatılır.

Direkt Onarım:Hasar, zincir kırılmadan uzaklaştırılır.

Sadece timin dimerleri ve alkillenmiş bazlar direkt olarak onarılabilmektedir.

Fotoreaktivasyon: Timin dimerleri 300-600 nm dalga boyundaki ışıkla uyarılan fotoliyaz tarafından birbirlerinden ayrılmaktadır.

Kseroderma Pigmentozum:

 • Genetik bir hastalıktır.
 • Bu hastalkta hücreler zedelenmiş DNA’yı onaramazlar.
 • Sonuçta deri kanseri gelişir.
 • Bu hastalığın en şık görülen şekli UV’ye özgü endonükleazların eksik olmasıdır.

Yanlış Eşleşme Onarımı:

 • Yanlış eşleşme direkt veya kesip çıkarma onarımı ile tanınmamaktadır.
 • Yanlış eşleşme her zaman eski zincirdeki bilgiye göre düzeltildiği için onarım sisteminin eski ile yeni zinciri ayırt edebilmesi gerekir.
 • Bu ayırım, eski zincir üzerinde bulunan fakat yeni sentezlenmiş zincirde bulunmayan metil gruplar aracılığıyla olur.
 • Replikasyondan hemen 1 dk içinde eski zincir metillenmiş, yeni sentezlenen zincir henüz metillenmemiştir. Bu kısa geçiş süresi yeni zincirin tanınmasını sağlar.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.