Take a fresh look at your lifestyle.

Over Kanseri (CA) Tıp Fakültesi Ders Notu

0 454

NOT: Yukarıda Zenginleştirilmiş metin görümündeki PDF halinden okumanızı tavsiye ediyorum. Microsoft Word’te kullanılan bir takım elementler WordPress Editörde desteklenmediği için alttaki yazı düz yazı şeklinde görülmektedir. Lütfen PDF’teki resim şeklinde okuyunuz bu düz yazı kısmı Arama Motorları için eklenmiştir.


2) Over CA

Over kanseri risk faktörleri:

 • Yaş (risk yaşla birlikte artar)
 • Sürekli Ovulasyon★
 • İnfertilite Nulliparite Erken menarş

  Geç Menapoz

 • Genetik
 • Meme-over kanseri sendromu (en sık):

  BRCA1 gen mutasyonu sıktır.

 • Lynch II sendromu
 • Bölgeye özgü (site specific) over kanseri

  (en az): BRCA1 gen mutasyonu ile ilişkili olabilir.

  Over Kanser Riskini Azaltan Faktörler

 • Doğum (multiparite) ★
 • KOK kullanımı (risk, kullanım süresi

  arttıkça azalır)

 • Emzirme (Böylece 2-3 sene adet olmuyor)
 • Histerektomi
 • Tüp ligasyonu

  Tip 1 Yolu: Menstrüal kan tüplerin içinden batına geçerken tubal epitelden dökülen hücreleri alıp over epiteline götürür ve bunlar buraya tutunur. Tubel hücreler seröz sekresyon yapar ve zaman içinde proliferasyon özelliği kazanır ise seröz basit kist oluşturuyor. Buda adenoma gidiyor. ★

  Tip 2 Yolu: Overin yüzey epitelinde her ay 1 folikül rüptüre oluyor. Bir kadının overinin yüzeyinde sürekli hep bir rejenasyon ve onarım süreci var. Bu tip üst üste olan rejenarsyon sürecinde mutasyon riski artar. Onkojenik mutasyonla ortaya çıkarlar:

  1) Endometroid karsinom. 2) Clear Cell karsinom 3) Undiferansiye karsinom. ★

  Kesin Tanı laparatomi ile konur. Over CA %90 Epitelyal kaynaklıdır.

 1. 1)  Epitelyal:
  • Seröz
  • Müsinöz
  • Endometrioid
  • Berrak Hücreli
  • Brenner
  • İndiferransiye
 2. 2)  Germ Hücreli:
  • Disgerminom
  • Teratom
  • Embriyonel Karsinom
  • Endodermal Sinüs Tümörü
 3. 3)  Seks Kord Ve Stromal:
  • Granuloza-Tek Hücreli
  • Sertoli-Leydig Hücreli
  • Fibroma
 4. 4)  Nonspesifik Mezenkimal:

  • Sarkom
  • Hemanjiom • Lenfoma

 5. 5)  Metastatik:

• Meme Kolon Mide Endometrium Lenfome

1) Epitelyal Over Kanserleri:

Seröz Kistadenokarsinom:

 • En sık.
 • En sık bilateral tm.
 • Kistik lümene uzanan papiller çıkıntılar.
 • Psoammoma cisimcikleri ile karakterize.

  Müsinöz Kistadenokarsiom:

  • En büyük boyutlara ulaşan over tm.
  • GIS benzeri hücreler.
  • Pseudomiksoma peritonei yapar.

   Endometrioid Kanser:

• Östrojen tedavisi ile artış gösterir.

Berrak Hücreli Kanser:

 • Intrauterin dönemde DES öyküsü vardır etyolojide.
 • Hiperkalsemi ve hiperpireksi yapan tümördür. Paraneoplastik sendrom yapar.

  Yaylım Yolları: Peritoneal:En sık buraya dökülür overin

  yüzeyinden hücreler. Douglas çıkmazı★ Lenfatik: en sık pelvik

Prognostik Faktörler: ★★★★
• Cerrahi sonrası rezidüel tümör hacmi (en önemli) ★

 • Hastalığın evresi
 • Hasta yaşı ve performans durumunun

  her biri bağımsız risk faktörleridir.

 • Histolojik tip: Berrak hücreli tip daha

  kötü prognoz

 • Histolojik grade: Yüksek grade kötü

  prognozludur

 • Ploidi:
 • Kemoterapiye yanıt
 • Preoperatif CA125 düzeyi

  Klinik:

 • Hastalar genelde evre 3’te gelir. Abdominal distansiyon gerginlik ağrı gibi şeylerle gelir hastalar.
 • Solid , bilateral düzensiz kenarlı fikse ve 10 cm üstü kitleler malignite yönünden araştırılmalı. ★

  Tedavi:

 • Amaç evreleme yapmak ve tümör miktarını mümkün olan en az düzeye düşürmektir = sitoredüktif cerrahi
 • Adjuvan ve destekleyici tedavi.Operasyon sonunda ısısı yükseltilmiş sisplatin veriyor batına.
 • V eya Malignitenin gelişimi için VEGF lazım. Anti-VEGF monoklonal antikor veririz.

  Borderline Over Tümörleri / Tip 1

  • Overde sınırlı kalma eğiliminde, iyi prognozlu tümörler
  • Ortalama görülme yaşı 40-45’tir.
  • Tanı Kriterleri:

   Proliferasyon,Papiller formasyon vs.

   artmış mitotik aktivite

  • hücresel atipi vs.Gerçek stromal

   invazyonun olmaması !!

  • Bu tümörlerde K-ras mutasyonu sıktır.

2) Germ Hücreli Over Tümörleri

 • Tipik olarak 10-30 yaş arası genç kadınların hastalığıdır.
 • Primordial germ hücre kökenlidirler.

  Digerminom ★

 • En sık malign germ hücre tümörü
 • Gebelikte en sık
 • En sık lenfatik yayılımı olan over

  malignitesi

 • Disgenetik gonadlarda en sık ortaya

  çıkan over malignitesidir.

 • En sık bilateral germ hücreli tümör
 • Primer tedavi konservatif ve

  evreleyici cerrahidir

 • Disgerminomalar, radyoterapiye

  (RT) ve kemoterapiye (KT) oldukça sensitiftir.

  Teratom:

  Matür Kistik Teratom:

 • Gebelikte en sık rastalanan over neoplazisi.
 • Matür demek bölünmesini tamamlamış demektirç
 • Torsiyon en sık rastlanan komplikasyonudur.

  Immatür Teratom:

 • MALİGNDİR. Hücreler bölünmeye devam ediyor.
 • İçinde ne kadar indiferasniye nöral doku varsa grade’i o kadar yüksek.

  Endodermal Sinüs Tümörü:

 • Çocuklarda en sık malign germ hücre

  tümörü.

 • Alfa feto protein sekrete eder. Tedavi

  cerrahi + kombine kemo terapi

  Struma Ovarii Karsinoid Tümör

3) Seks Kord ve Stromal Tümörler

Granüloza Hücreli Tümör:

 • Östrojen sentezler!!!!! ★★★★
 • En sık seks kord stromal tümör!
 • İnhibin : Granüloza hücreli tümörlerin

  markeridir.

 • Çocukluk çağında ortaya çıkarsa periferik puberte prekoks yapar.
 • Postmenopozal kadında ise Endometrial hiperplazi sonrada endometrium CA yapar
 • En sık semptom: Postmenopozael kanama ve anormal uterin kanama.

  Sertoli-Leydig Hücreli Tümörler

 • Androjen salgılarlar!!!!
 • Virilizasyon meydana gelebilir.

  Fibroma

  4) Metastatik Over Tümörleri

  Endometrium Kanseri
  Tuba Uterina Kanseri
  Krukenberg Tümörü: Mideden gelir

Son Bakış:

• Over kanseri en sık histopatolojik tip: Epitelyal (%90) ¢ seröz

• En sık gözlenen ve en sık bilateral over kanseri: Seröz kistadenokarsinom

• Endometriozisle birlikte sık görülen malign over tümörleri: Endometrioid karsinom ve berrak hücreli kanser

• Östrojen tedavisi ile en fazla artış gösteren over tümörü: Endometrioid karsinom

• Ailesel over tümörlerinde sık karşılaşılan mutasyonlar: BRCA1 ve BRCA2

• En sık germ hücreli over tümörü: Matür kistik teratom (dermoid kist)

• En sık malign germ hücre tümörü: Disgerminom

• Gebelikte en sık malign over tümörü: Disgerminom ve seröz border-line over tümörü

• En sık torsiyone olan over tümörü: Dermoid kist (torsiyon sıklıkla gebelikte)

• En sık torsiyone olan malign over tümörü: Granüloza hücreli tümör

 

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.