Take a fresh look at your lifestyle.

Protein Metabolizması Fizyoloji Ders Notu / Tıp Fakültesi Dönem 2

0 867

NOT: Yukarıda Zenginleştirilmiş metin görümündeki PDF halinden okumanızı tavsiye ediyorum. Microsoft Word’te kullanılan bir takım elementler WordPress Editörde desteklenmediği için alttaki yazı düz yazı şeklinde görülmektedir. Lütfen PDF’teki resim şeklinde okuyunuz bu düz yazı kısmı Arama Motorları için eklenmiştir.


5) Protein Metabolizması

 • Vücuttaki katı maddelerin ¾’ü protein.
 • A.a’lerde ortak iki kök vardır

  • 1.Asit grubu (-COOH kökü)
  • 2.amino grubu (-NH2 = N kökü)
 • Proteinlerin metabolizmanın düzenlenmesi için tam olması gerekir
 • Kontraktil proteinler hareketin gerçekleşmesini sağlar.
 • A.a’lerin peptit bağlarıyla bağlanması sonucu proteinler oluşur.
 • Peptit bağları →Bir amino asitin C00H grubu ile diğer amino asitin NH2 grubu arasındadır.
 • Proteinlerde kovalent bağlar→ peptit ve disülfit bağları
 • Proteinlerdeki non-kovalent bağlar → hidrojen bağları , iyon bağları , hidrofob bağlar , polar bağlar
 • Proinsülin ve insülin bağları da β-zincirini oluşturur
 • Amino asitler : 1)Esansiyel 2)Non esansiyel
 • Karaciğer esansiyel amino asit’lerden non-esansiyel amino asit’leri sentezler.
 • Hayvanasal kaynaklarda genellikle her tip esansiyel amino asit bulunur.
 • Bitkisel kaynaklarda birkaç esansiyel amino asit eksiktir.
 • Besinler haricinde doku metabolizması sırasında da a.a’ler yapılır.
 • Esansiyel aa’ler hayati öneme sahiptır.
 • Esansiyel aa’ler besinlerle alınmalı , non-esansiyel aa’ler vücutta sentezlenebilir.

A.a’lerin emilimi:

 • Sindirim zarından sadece amino asit olarak değil ,di-,tri-,tetra peptid olarak emilebilirler
 • Difüzyon ile emilemezler.
 • İ.B epitelinde kendilerine özgü geçiş yollarından emilirler.

ACTH , Kortizol → Plazma a.a’ni artırır

Büyüme Hormonu ,İnsülin → Doku a.a’lerini artırır.

 • A.a’ler kanda iyonize halde bulunur.
 • Yemekten sonra a.a’ler bir miktar yükselir.dd
 • Karaciper , böbrek , bağırsak mukozası önemli a.a depolarıdır.
 • Depo kapasitesinden fazlası yağ veya glikojene dönüştürülür.
 • Plazma a.a seviyesi düşünce depolardan a.a serbestlenir.

A.a’lerin vücuda faydaları:

 • Vücudun temel yapı taşları
 • Metabolizmanın düzgün çalışmasını sağlar
 • Sağlıklı organ yapısını sağlarlar
 • Kas oluşumu için önemlidirler.
 • Vücut proteinlerinin sentezinde kullanılırlar.
 • Metabolizma hipotalamusun kontrolü altında işler
 • Tüm dokular ve kanda toplam 50 gram kadar serbest a.a vardır.
 • Çok azı böbrek yoluyla atılır.
 • Lenfatik sistem protein metabolizması için çok önemlidir.
 • Dokularda protein azalırsa plazma proteinleri a.a’lere ayrılarak kullanılır.

Albumin kanın osmotik basıncını korur

Globulinler α lipit taşımasında görev alır

βlipit taşımasında görev alır

δimmünitede görev alır.

Fibrinojen →kanın pıhtılaşmasında görevli.

A.a= NH2+ keto asid →bunlar birleşirken aminotransferaz enzimi kullnırlar.

 • B6 vitamini amino asit oluşumu için önemli.
 • 2NH3 ,CO2 birleşip Karaciğer’de üre ve su oluşturur.
 • Üre böbreklerden atılır.
 • A.a’ler dokularda ketoasitlere dönüşürler.
 • Gut hastalığında ürik asit yükselir , bu hastaların et yemeleri yasaklanır.

NH3:

 • Sinir dokuya toksik etkili
 • Bağırsaklarda ürenin üreazla parçalanması sonucu oluşur. NH3 ve CO2 açığa çıkar.
 • H.Pylori nefes testi → işaretli üre verilip çıkan CO2’e bakılır.
 • Kolonda üretimi daha fazla
 • Böbreklerde’de üretilir.

Hepatik Asefalopati:

 • NH3 eliminasyonunu azaltan KC hastalıkları sonucu olur.
 • Nörotoksik etkileri vardır . Bilinç bulanıklığı , demans.
 • Erken dönemde Karaciğer nakli olursa mental bozukluklar geri düzelir.
 • Akut-kronik karaciğer hastalığı.
 • Siroz’un sonunda Hepatik asefalopati gelişir.
 • Tedavide antibiyotik , düşül proteinli diyet ve kolonun asitliliğini artırıcı laktaloz gibi ilaçlar.
 • Vücut enerji için önce Karbonhidrat sonra yağ en son protein yıkar.
 • Günlük protein yıkımı 20-30 gram
 • Günlük alınması gereken protein 60-65 gram
 • A.a metabolizmasına azot metabolizmasıda denir.
 • Yetişkin bir insanda azot alımı ile idrar ve feçeşle azot atılımı birbirine eşittir.
 • A.a metabolizması → Metabolik durumlarda a.a’ler NH2 guruplarını kaybederek α -ketoasitleri oluşturur.
 • α -ketoasitler oksidasyonla CO2 ve H2O’ya çevrilir.
 • α-ketoasitlerin büyük bir kısmı glukoneogenez için 3,4-Karbonlu birimlere çevrilir.

Protein Metabolizmasının Düzenlenmesi

Büyüme hormonları →protein koruyucu (artırıcı)

Testesteron →artırır

Östrojen→artırır

Tinoksin→ hem artırır hem azaltır (Dual Etkili) Büyüme çağında protein sentezi için gereklidir.

İnsülin→ a.a’leri yıkımdan kurtarır.

Glukokortikoidler→ plazmada a.amiktarını artırır.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.